Föreningar

gardening

Din Företagspartner, DFP, är en ekonomisk förening och ett socialt företag!
DFP tillhandahåller service till ideella och ekonomiska föreningar avseende nedanstående tjänster. Vi kan tack vare låga kostnader tillhandahålla service till mycket låga priser speciellt för ideella och ekonomiska föreningar.
DFP erbjuder sysselsättningsplatser, praktik- och lärlingsplatser för nedanstående grupper:

 • Långtidssjukskrivna
 • Långtidsarbetslösa
 • Fysiskt funktionsnedsatta
 • Invandrare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden
 • Ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden

Via kompetenta handledare säkerställer vi kvalitén på alla våra tjänster.

Tjänsterna utförs av medarbetare som har varit långt från arbetsmarknaden och som arbetstränar och är på praktik-/sysselsättningsplatser hos oss.

Tjänster vi erbjuder i nuläget:

Vi kan erbjuda extra händer i alla nedanstående tjänster kort som lång tid (timme, dag, vecka, månad eller årsavtal)

Ekonomi

 • Löpande bokföring
 • Redovisning
 • Fakturering
 • Reskontra
 • Lönehantering
 • Ekonomisk rådgivning
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Hantering av medlemsregister

Kontor och administration

 • Receptionstjänster
 • Bokningstjänster
 • Posthantering
 • Skrivtjänster
 • Extra hjälp vid konferenser möten etc.

Telefoni/telefonpassning

 • Växellösningar inom IP telefoni / Centrix
 • Extern- eller ”inhouse” telefonisttjänst / telefonpassning

Försäljning och Marknadsföring

 • E-Commerce / Onlineshop

Kurser

 • Svenska
 • IT (grundkurs inom data och fortsättningskurser)
 • IT (grundkurser inom webbdesign och grafisk formgivning)
 • Ekonomi

Data / IT-lösningar

 • Webbdesign
 • Grafiskformgivning
 • Försäljning
 • Nätverkslösningar
 • Microsoft refurbishing partner

Vi erbjuder via våra Kaféer

 • Mackor förtäring etc. vid möten eller konferenser
 • inklusive leverans

Kontakta oss via telefon eller via vårt formulär

Telefon: 018-12 00 90

Ämne

Meddelande:

Ditt fullständiga namn: (Obligatoriskt)

Din mailadress: (Obligatoriskt)

Telefon: Dagtid (Obligatoriskt)

Telefon: Kvällstid

Telefon:Mobil

Bevisa att du är en riktig person genom att dra det rätta svaret till figuren till vänster